Friday, July 20, 2007

Jahiliah

1. Sayid Qutub dalam Maalim fit Tariq berkata, “Cara hidup (jahiliah) ialah satu cara hidup yang ditegakkan atas dasar pencabulan hak istemewa Allah dalam aspek pemerintahan dan kekuasaan. Jahiliah menjadikan sebahagian manusia hamba kepada sebahagian yang lain disamping memberikan hak penggubalan undang-undang, peraturan, nilai dan konsep hidup kepada manusia walaupun ia terpesng daripada kehendak dan perintah Allah.”

2. Said Hawa dalam al-asas fit Tafsir pula berkata, “Zaman jahiliah bukanlah suatu zaman yang mempunyai tarikh yang khusus dalam sejarah. Ia sebenarnya adalah satu keadaan yang berlaku apabila hokum-hukum dan syariat yang berhubung dengan kehidupan ditentukan mengikut kehendak hawa nafsu manusia terpisah daripada minhaj atau kaedah dan syariat yang ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu zaman dan tempat mempunyai ciri-ciri ini, ia menepati ciri-ciri jahiliah.

-------------------------------------------------------------
“Allah paling murka kepada mereka yang beragama Islam tetapi mengikut landasan jahiliah dan juga kepada mereka yang ingin menumpahkan darah seseorang tanpa hak. (HR Tabrani)

1 comment:

insidewinme said...

Hari ini kaum Muslimin berada dalam situasi di mana aturan-aturan kafir sedang diterapkan. Maka realitas tanah-tanah Muslim saat ini adalah sebagaimana Rasulullah Saw. di Makkah sebelum Negara Islam didirikan di Madinah. Oleh karena itu, dalam rangka bekerja untuk pendirian Negara Islam, kita perlu mengikuti contoh yang terbangun di dalam Sirah. Dalam memeriksa periode Mekkah, hingga pendirian Negara Islam di Madinah, kita melihat bahwa RasulAllah Saw. melalui beberapa tahap spesifik dan jelas dan mengerjakan beberapa aksi spesifik dalam tahap-tahap itu